1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

St. Nicolaas- of Bovenkerk

2

Minderbroeders-
klooster/Broederkerk

3

Agnietenklooster

4

Buitenkerk

5

St. Anna of Cellezustersklooster

6

Cellebroedersklooster

7

Brigrittenklooster

8

St.Geertruiden- of Bovengasthuis

9

St.Geertruiden- of Bovengasthuis

St. Nicolaas- of Bovenkerk

Minderbroedersklooster/Broederkerk

Agnietenklooster.

Kerken en Kloosters & Gasthuizen Het merendeel van de belangrijke openbare en kerkelijke gebouwen is in het algemeen zeer natuurgetrouw weergegeven.

De St.Nicolaas- of Bovenkerk wordt op de gravure in zijn oorspronkelijke vorm weergegeven, wat opvalt is stompe spits van de toren, de tegenwoordige hoge spits is pas aan het begin van de negentiende eeuw aangebracht, ook is de kerkhofmuur die om het koor liep en in 1663 is gesloopt gegraveerd, en zijn er twee traptorens in de hoeken van het koor gegraveerd, de oude kaak die op de Koornmarkt tussen Bovenkerk en Koornmarktspoort had gestaan is verdwenen en nieuw gebouwd bij het raadhuis.

Ook bij de O.L.Vrouwe- of Buitenkerk valt de toren op, van de in 1607 ingestorte toren, gebouwd naar een voorbeeld van de Utrechtse Domtoren, is goed te zien hoe die er moet hebben uitgezien met een achtkantige lantaarn, tegenwoordig herinnerd alleen de kolossale omvang van de toren ons aan de vroegere hoogte hiervan.

De tweeschepige Broederkerk onderdeel van het Minderbroederklooster, met het daktorentje op de zuidbeuk is goed te herkennen met aan de Nieuwstraat de dubbele koorsluiting met daartussen het traptorentje.

Niet alle bebouwing is betrouwbaar weergegeven, dat tegen de noordzijde van de Broederkerk een binnenhof met een gesloten bebouwing was gesitueerd, is niet op de plattegrond weergegeven ook de tuin ter plaatse van de huidige Nieuwe Markt ontbreekt.

Van het St. Anna of Cellezustersklooster op de op de hoek van de Broederweg en de Groenestraat is alleen de kloosterkapel getekend de verdere klooster gebouwen zijn niet weergegeven.

De Kloosterkapel van het Agnietenklooster wordt ook alleen weergegeven terwijl opgravingen hebben uitgewezen dat het kloostergebouw vrij groot moet zijn geweest.

Buitenkerk

St. Anna of Cellezustersklooster

Cellebroedersklooster

Brigrittenklooster

St.Geertruiden- of Bovengasthuis

Heilige Geestgasthuis

Het Brigittenklooster ziet er wel betrouwbaarder uit, het aan het einde van de vorige eeuw gesloopte kloostergebouw aan de Vloeddijk  staat er goed op, en op de plek van de in 1591 gesloopte kloosterkerk en vroegere kerkhof zijn rekken zichtbaar waarop geverfd laken gedroogd kon worden.
Tussen Burgwal en Nieuwstraat staat de kapel en de ziekenzaal van het St. Geertruiden- of Bovengasthuis, In 1611 is de kapel afgebroken en mogelijk vervangen door een poortgebouwtje de ziekenzaal is in 1897 gesloopt. tijdens opgravingen in 2014 in de binnentuin is een kerkhof gevonden.
Het Heilige Geestgasthuis bestond uit drie naast elkaar gelegen panden aan de Oudestraat, duidelijk herkenbaar is de kapel met op het dak de dakruiter waarin sinds 1556 een bescheiden carillon hing.